Bireysel Danışmanlık

Danışmanlar için modern çağın şifacıları olarak da bir değerlendirme yapılabilir. Psikolog ile danışan arasında  sağaltıcı bir ilişkinin kurulabilmesi için gizlilik ilkesinin temel olduğu güvene dayalı bir ortamın oluşturulması sürecin temel yapıtaşıdır.

Bireysel Danışmanlık, bireyin kendini güvende hissettiği, kendini ictenlikle ifade edebildiği, destekleyici, gelistirici ve rahatlatici bir ortamda gerçekleştirilebilir.

Bireylerin kişisel sorunlarını, kişiler arası ilişki problemlerini, yakın ilişkilerdeki anlaşmazlıklarını paylaşabildiği, etkili iletişim, öfke ve stres yönetimi, depresyon ve kaygı gibi diğer pek çok konuda da destek alabileceği bilimsel bir çalışma alanıdır.

Ayrıca bireyin psikolojik sorunlarının çözümlenmesi ve kişisel gelişimini sağlamaya yönelik danışman ile birlikte yürüdükleri terapötik bir ilişki olarak da tanımlanabilir.

Bireysel psikodrama çalışmalarına monodrama adı verilir. Monodrama seanslarında grup psikodramasından farklı olarak sahneyi kurarken kişiler yerine çeşitli nesneler kullanılır. Seans sonunda geribildirim ve paylaşım yapılarak süreç sonlandırılır.

Monodrama ile kişinin iç dünyasını keşfetmesi ve duygularını farketmesi, duygusal yüklerden arınması, farklı bakış açıları geliştirip yeni çözüm yollarını keşfetmesi ve kişisel gelişiminin sağlanması hedeflenmektedir. Danışan ya da Psikodramatist ise bu süreç boyunca danışana eşlik eder.