Aile Danışmanlığı

Aile danışmanlığının bireysel terapilerden en önemli farkı, bireyi tek başına ele almak yerine ailenin tümüne bir bütün olarak yaklaşmasıdır. Bu nedenle ailenin bir bütün olarak ele alınması sorunların çözümünü de kolaylaştırmaktadır.

Aile danışmanlığı aile üyeleri arasında ortaya çıkan sorunların, tüm aile bireylerinin ya da bir kaç aile bireyinin katılımı ile danışman eşliğinde çözümlenmesi, var olan sorunların ortadan kaldırılarak aile içindeki iletişim, kurallar, roller, yakınlık, anlayış, güven, problem çözme gibi temel öğelerin geliştirildiği yardım sürecidir.

Aile danışmanlığının amacı, aile içinde yaşanan kişiler arası sorunları gidermek, aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını, belirgin ve esnek sınırlar çizebilmelerini sağlamayı kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırmaktır. Ayrıca bunların dışında tüm aileyi etkileyen ölüm, kronik hastalık, bir aile bireyinin evden ayrılması gibi konularda aile bireylerine destek vermektir.

Kısaca aile danışmanlığı aile içinde yaşanan sıkıntılı süreçlerin ele alınarak anlaşmazlıkların giderilmesi ve tüm aile bireylerinin değişim ve gelişiminin sağlanmasını amaçlamaktadır.

Aile Danışmanlığının Hizmet Alanları Nelerdir?

• Anne – baba ilişki ve iletişim problemleri,
• Anne – baba ile çocuk ilişkileri.
• Çatışmalar,
• Boşanma süreçleri,
• Flört ve aldatma problemleri.

Çift Danışmanlığı

Çift danışmanlığı, çiftlerin ilişkilerindeki çeşitli sorun ve tıkanıklıkları anlama, çözme ve aralarındaki ilişkiyi geliştirmelerine yönelik bir danışmanlık hizmetidir. Çiftlere yönelik yapılan bu danışmanlık hizmeti bireylere iletişim kurma, çatışma çözme, farklılıkları uzlaştırabilme, sağlıklı tartışma becerileri kazandırma ve birbirlerini etkili dinleme gibi konularda yardımcı olur. Ayrıca rekabetten nasıl uzak duracakları, nasıl ortak amaçlar belirleyecekleri, sorumlulukları nasıl ortak paylaşabilecekleri konularında da duyarlılıklarını arttırır.

Danışma süreci bazen bireysel psikoterapi, bazen arabulucu, bazen eğitimsel, benzen de bu üçünün kombinasyonu şeklinde olabilir.

Çift danışmanlığında, danışman, her bir bireyin hangi davranışların nasıl değişeceğini tanımlayarak, çiftin daha doyum verici bir ilişki yaşayabilmesi için yardımcı olur. Amaç çiftlerin yaşadığı çatışmaların çözümlenmesi, duygusal yakınlığın korunması daha sağlıklı iletişim ve cinsel yaşamın kurulmasıdır.

Yapılan bu danışmanlık hizmeti, ilişkide yaşanan pek çok krizin çözülmesi ve ilişkinin onarılmasına hizmet ettiği gibi, devam etmesi mümkün olmayan ilişkilerin sağlıklı bir şekilde bitirilebilmesine de yardımcı olabilir.

Çift danışmanlığı, evliliğin/ilişkinin her aşamasında alınabilecek bir hizmettir. Özellikle sorunlar çok büyümeden destek alınması, ilerleyen süreçte çıkabilecek sorunları ve krizleri önleyici niteliktedir. Evlilik/ilişki uzun süre ihmal edilirse ve olumsuz deneyimler ne kadar çok olursa sağlıklı, mutlu bir ilişki kurma ve ilişkilerin devam etme olasılığı o oranda azalmaktadır.