Hayaller, eylemlerin tohumlarıdır. İşaretiniz; inancınız ve oluşan gerçek duygularınızdır.

Konstantin Stanislavski

HİZMETLERİMİZ

Bireysel Danışmanlık

Bireysel Danışmanlık, bireyin kendini güvende hissettiği, kendini ictenlikle ifade edebildiği, destekleyici, gelistirici ve rahatlatici bir ortamda gerçekleştirilebilir.

Bireylerin kişisel sorunlarını, kişiler arası ilişki problemlerini, yakın ilişkilerdeki anlaşmazlıklarını paylaşabildiği, etkili iletişim, öfke ve stres yönetimi, depresyon ve kaygı gibi diğer pek çok konuda da destek alabileceği bilimsel bir çalışma alanıdır.

Ayrıca bireyin psikolojik sorunlarının çözümlenmesi ve kişisel gelişimini sağlamaya yönelik danışman ile birlikte yürüdükleri bir ilişki olarak da tanımlanabilir.


Çift Danışmanlığı

Çift danışmanlığı, bireyi tek başına ele almak yerine ilişkinin tümüne bir bütün olarak yaklaşmaktadır. Böylece sorunların çözümünü de kolaylaştırmaktadır.

Çift danışmanlığı, çiftlerin ilişkilerindeki çeşitli sorun ve tıkanıklıkları anlama, çözme ve aralarındaki ilişkiyi geliştirmelerine yönelik bir danışmanlık hizmetidir. Çiftlere yönelik yapılan bu danışmanlık hizmeti bireylere iletişim kurma, çatışma çözme, farklılıkları uzlaştırabilme, sağlıklı tartışma becerileri kazandırma ve birbirlerini etkili dinleme gibi konularda yardımcı olur.Psikodrama

Psikodrama, bireylerin yaşadıkları sorunları yeniden ele alıp sorgulama ve sahneleme biçimi olarak tanımlanabilir.

Psikodrama, Jacop Levi Moreno'nun 1920' lerde geliştirdiği ve Sosyometri olarak isimlendirdiği bir eylem-işlem olan bir yöntemdir. Psikodrama, Yunanca'daki "psyche (ruh)" ve "drama (eylem)" sözcüklerinden oluşur. Bu yöntem, 1930 lardan başlayarak pedagoji, endüstri ve öğrenim alanlarına da aktarılmıştır (Özbek,1976; Schützenberger, 1995). Bireyler bir grup ortamı içinde, diğerleriyle etkileşim içinde girdikleri rollerle, dolayısıyla kendileriyle ilgili farkındalık kazanırlar. Bireylere, dramatik canlandırmalar yoluyla, geçmiş ve güncel sorunlarını ve çatışmalarını ya da geleceğe dair beklenti, kaygı ve güçlüklerini ele alarak hazırlanma, başa çıkma becerilerini görme ve bunları deneme olanağını sağlar. (Schützenberger, 1995).

Monodrama

Monodrama ile kişinin iç dünyasını keşfetmesi ve duygularını farketmesi, duygusal yüklerden arınması, farklı bakış açıları geliştirip yeni çözüm yollarını keşfetmesi ve kişisel gelişiminin sağlanması hedeflenmektedir

Bireysel psikodrama çalışmalarına monodrama adı verilir. Monodrama seanslarında grup psikodramasından farklı olarak sahneyi kurarken kişiler yerine çeşitli nesneler kullanılır. Seans sonunda geribildirim ve paylaşım yapılarak süreç sonlandırılır. Monodrama ile kişinin iç dünyasını keşfetmesi ve duygularını farketmesi, duygusal yüklerden arınması, farklı bakış açıları geliştirip yeni çözüm yollarını keşfetmesi ve kişisel gelişiminin sağlanması hedeflenmektedir. Danışan ya da Psikodramatist ise bu süreç boyunca danışana eşlik eder.

Sanatla Kişisel Gelişim

Sanatla kişisel gelişim, İnsanlık tarihinin resimle, müzikle, dansla, edebiyatla yarattığı kültürel birikim duyguların adeta kendini dışavurması olarak görülebilir. Değişimimizin ve dönüşümümüzün sanatsal ifadesi, varlığımızın, acılarımızın dışaatımı olarak da özetlenebilir.

Sanatla terapi; ruh sağlığı ve herhangi bir sanat alanında eğitimini tamamlamış bir uzman eşliğinde kişilerde bedensel ve ruhsal problemleri azaltmak, motivasyonu arttırmak, stres yaratan etkenler ile baş edebilmelerine yardımcı olmak üzere çeşitli sanat malzemelerinin kullanılması olarak tanımlanmaktadır (Case ve Dalley, 2014; Coşkun, Yıldız ve Yazıcı 2010; Geue ve diğ., 2010; Malchiodi, 2005).
Gençler ve Sanatla Kişisel Gelişim

Ergenler ile çalışırken sanatla kişisel gelişim teknikleri geleneksel yöntemlere yardımcı olarak ek avantajlar sağlayabilir.

Genclerde anksiyete ve depresyon gibi ruhsal belirtilere karşı sanatla kişisel gelişim uygulamalarının olumlu etkileri olduğu da saptanmıştır (Bush, 1997; Harvey, 1989).

Araştırmalarda, sanatın akıl, beden ve ruha aynı anda ulaşabilme özelliği vurgulanmakta (Siegel, 1989) ve sanat faaliyetlerinin özellikle gençlerin kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacak bir ortam hazırlayarak onların sürece katılımlarını güçlendirmektedir. (Graham, 1994; Linesh, 1998; Mercedes-Ballbe, 1997; Reynolds, 1990; Riley, 1999).